Oferta

ZAJĘCIA DODATKOWE

PONIEDZIAŁEK
J. angielski

WTOREK
Ziomkolandia (gry i zabawy korekcyjno-kompensacyjne)

ŚRODA
J.angielski

CZWARTEK

PIĄTEK
J. angielski
Taniec towarzyski (Akademia Tańca Piętro Wyżej)

Dzieci uczęszczające do naszej placówki objęte są opieką logopedy.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne.