MAMO, TATO! WOLĘ WODĘ

Dzieciństwo, to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego nawyki oraz przyzwyczajenia i decydują o jego późniejszym stylu życia. Sposób żywienia dzieci wpływa na ich rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny oraz na zdolność uczenia się. Dlatego przedszkole to najlepsze środowisko dla dziecka, by rozpocząć i wdrażać systematycznie podstawy wychowania zdrowotnego.

W ramach owego wychowania przystąpiliśmy do ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Mamo, Tato wole wodę!”.

Celem kampanii jest:

  • Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych.
  • Skierowanie uwagi dzieci w wieku przedszkolnym na rolę wody w procesach życiowych.
  • Popularyzowanie wiedzy o roli i znaczeniu wody dla życia.
  • Zachęcenie dzieci do spożywania wody poprzez zwrócenie uwagi na korzystny wpływ wody na samopoczucie.
  • Podnoszenie standardów edukacji oraz sposobów propagowania zdrowego trybu życia oraz zdrowego sposobu odżywiania.

Organizatorem programu jest Żywiec Zdrój, natomiast partnerami merytorycznymi są: Instytut Matki i Dziecka oraz Instytut Żywności i Żywienia. Honorowym patronatem programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.