MĄDRACZKI

Paulina Dorawa
Dorota Janikowska

Pomoc nauczyciela:
Anna Różycka

wewn. 13