KRASNALE

Jagoda Czaplewska
Justyna Ostrowska

Pomoc nauczyciela:
Hanna Galikowska

Wewn. 11