DZIEŃ TELEFONÓW ZAUFANIA

Nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim konkursie dotyczącym promowania Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci.

Głównym celem Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci jest propagowanie idei pomocy dzieciom i młodzieży. Dzieci powinny znać numer telefonu zaufania, by w trudnych sytuacjach życiowych mogły uzyskać pomoc i wsparcie nawet wtedy, gdy wstydzą się bądź boją powiedzieć o swoich problemach rodzicom lub opiekunom

Organizator akcji – Fundacja Dzieci Niczyje wyróżniła nasz projekt.