Zajęcia z pierwszej pomocy u Jeżynek

Dnia 7 września grupa Jeżynki obchodziła Dzień pierwszej pomocy. W tym dniu dzieci odwiedziła Pani pielęgniarka. Celem wizyty było poznanie zasad pierwszej pomocy. W trakcie zajęć dzieci poznały numery alarmowe pogotowia ratunkowego, sposób powiadamiania dyspozytora pogotowia ratunkowego, zasady rozpoznania parametrów życiowych oraz prawidłowe ułożenie w pozycji bocznej ( bezpiecznej). Dzieci z zainteresowaniem ćwiczyły ułożenie boczne. Na koniec Jeżynki otrzymały odznakę Superbohatera.