ŻÓŁTE NUTKI

Andżelika Szwaracka
Małgorzata Chwałek

Pomoc nauczyciela:
Hanna Chirek

wewn. 19