ZAJĘCIA DODATKOWE

Akademia tańca Piętro wyżej – mgr Jacek Czapiewski
Zajęcia sportowe – mgr Sławomir Jankowski
Język Angielski – mgr Katarzyna Krause
Zajęcia muzyczne – mgr Magdalena Paterek

Zajęcia są dla wszystkich dzieci w ramach czesnego.