POMARAŃCZOWE NUTKI

Anna Szczepańska
Aneta Szkurłat

Pomoc nauczyciela:
Krystyna Narloch

wewn. 15