CZERWONE NUTKI

NAUCZYCIELE

Patrycja Łangowska

Justyna Ostrowska – Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i socjoterapia, oraz studia podyplomowe pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pracę z dziećmi w przedszkolu rozpoczęłam w 2011 roku. Jako nauczyciel staram się zaszczepić w dzieciach potrzeby doświadczania i poznawania. Chciałabym, żeby dzięki mnie dzieci lepiej rozumiały otaczający je świat, by same odkrywały odpowiedzi na pytania, które je nurtują, by były samodzielne i miały wiarę we własne możliwości. Jestem osobą pogodną, która z uśmiechem idzie przez życie i staram się nim obdarzać i zarażać. Uśmiech towarzyszy mi także każdego dnia w pracy z dziećmi.

Pomoc nauczyciela:
Hanna Galikowska

Wewn. 11