„Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT”

„Z MUZYKĄ PRZEZ ŚWIAT”

W tym roku szkolnym przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Programie Umuzykalniającym ROSNĘ ŚPIEWAJĄCO

Umuzykalnienie dzieci niesie ze sobą ogrom korzyści dla ich rozwoju takich jak: pewność siebie, otwartość, integracja z rówieśnikami, lepsza pamięć, koncentracja, swoboda komunikacji, wiele typów synchronizacji (jak np. słuchowo-ruchowa), wzmacnianie uważności, pomoc w nauce języków, radzenie sobie z emocjami, kształtowanie wrażliwości na piękno. Program polega na wdrożeniu przez nauczyciela i realizacji przez grupę przedszkolną zadań z zakresu umuzykalnienia opartych na aktywnościach takich jak:

  • śpiew
  • ruch
  • zabawy ruchowe
  • taniec
  • gra na instrumentach perkusyjnych
  • ćwiczenia rytmiczne
  • ćwiczenia słuchowe
  • aktywne słuchanie muzyki
  • łączenie różnych aktywności artystycznych z muzyką