Kontakt w trakcie zdalnego nauczania

Drodzy rodzice,
W związku z obowiązkiem realizacji podstawy programowej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sposób zdalny będziemy się z Państwem kontaktować poprzez maile.

BORÓWKI – borowki.skrzatychojnice@onet.pl
ŚMIAŁKI – smialki2020@wp.pl
JAGÓDKI – jagodkiskrzatychojnice@wp.p
KRASNALE – krasnale-2020@wp.pl
POZIOMKI – poziomkiskrzaty@wp.pl
KOSZAŁKI – koszalki2020przedszkole@wp.pl
HAŁABAŁKI – halabalki2020@wp.pl
WESOŁKI – skrzatywesolki2014@wp.pl
JEŻYNKI – jezynki.skrzaty2020@wp.pl

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
Logopedzi – Weronika Gonsch i Natalia Bruska – logopeda_skrzaty@wp.pl
Psycholog – Natalia Sołtysiak – psychologskrzaty@gmail.com
Terapeuta – Czesława Bukowska – terapia20przedszkole@onet.pl

Z tych skrzynek będą Państwo otrzymywali materiały do pracy z dziećmi.

Sprawy administracyjne pod adresem: przedszkoleskrzaty@onet.eu