Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Zgodnie z oficjalnym komunikatem rządowym i na podstawie specustawy od 16 marca do 25 marca 2020 r. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne SKRZATY będzie zamknięte.
W dniach 12 i 13 marca 2020 r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, terapeutyczne i zajęcia dodatkowe. W tych dniach placówka będzie pełniła działania opiekuńcze dla dzieci, dla których rodzice nie znaleźli opieki.

Informujemy, że w przypadku nagłego zamknięcia placówki specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem do 8 roku życia (jest to dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni).
Aby otrzymać zasiłek w związku z nieprzewidzianym zamknięciem placówki nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza – należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki (druku ZUS Z-15 A).
O wszelkich ewentualnych zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego SKRZATY
Magdalena Paterek