O nas

Małe Przedszkole w Charzykowach przy ulicy Szkolnej 1, jako prywatna placówka rozpoczęło swoją działalność 01.09.2011r.
Dyrektorem jest Pani mgr Magdalena Paterek.
Do przedszkola uczęszczają dzieci 3, 4 letnie, jest to grupa łączona, która liczy 25 osób.

Przedszkole jest czynne w dni robocze od godziny 6.30 do 16.30.

Rodzice zobowiązani są do godziny 7.20 poinformować nauczycieli o nieobecności dziecka w przedszkolu, aby nie naliczać płatności za wyżywienie za dany dzień.

Rekrutacja do przedszkola
zaczyna się od 1 września.

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

8.00 – 9.00 zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne

9.00 – 9.30 przygotowanie się do śniadania, śniadanie

9.30 – 10.15 realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10.15 – 11.00 spacery, zabawy dowolne ( na świeżym powietrzu lub w sali), ćwiczenia gimnastyczne

11.00 – 11.30 zajęcia dodatkowe

11.30 – 12.30 przygotowanie się do obiadu, obiad

12.30 – 13.30 zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne

13.30 – 14.00 podwieczorek

14.00 – 14.30 odpoczynek po posiłku

14.30 – 16.30 ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach

Oferta zajęć dodatkowych

W zajęciach tych uczestniczą wszystkie dzieci, ponieważ są one bezpłatne i rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów z nimi związanych.

Origami raz w miesiącu,

Środa: Gry i zabawy korekcyjno-kompensacyjne (10:00),

Czwartek: Logorytmika (11:30),

Piątek: Rytmika (13.30), język angielski (11.30)